optimize your energy

Missie:

Het is de missie van Optiwatt de werking van bestaande technische installaties te optimaliseren op het gebied van energieverbruik en daarnaast ook nieuwe eenheden te ontwerpen als het project dat vraagt.

Waarden:

Optiwatt baseert zich op twee pijlers: respect voor de mens en het verbeteren van uw impact op het milieu.

- Respect voor de mens in al zijn facetten en verscheidenheid:

 • klanten
 • collega’s
 • partners

We gaan graag een samenwerking met u aan in alle vertrouwen en transparantie.

Meer weten?

De vier stichtende partners zijn het meer bepaald eens over het feit dat dit mogelijk wordt gemaakt door:

 • De prioriteit te geven aan de persoon voor de financiële winst,
 • De waardering van het menselijk kapitaal: geloven in de persoon en deze helpen om zich te ontplooien,
 • Te accepteren dat mijn professionele relaties, waaronder klanten, andere waarden hebben dan de onze. Dit verplicht ons om ons gedrag aan te passen als bepaalde waarden of praktijken niet meer aanvaardbaar zijn.
 • Voor de collega's voorziet het huishoudelijk reglement:
  • De deelname aan de beslissingscomités,
  • De transparantie van het salarisniveau,
  • De uitdrukking van de wensen van de medewerkers zodat deze opgevolgd kunnen worden,
  • Een gepersonaliseerde evolutieplanning.

- De tweede pijler van Optiwatt is technische installaties op een milieuvriendelijkere manier te laten werken.

Dankzij voortdurende efficiëntiestudies kunnen wij u een waaier aan oplossingen voorleggen, die niet alleen optimaal zijn vanuit een ecologisch standpunt, maar daarnaast ook uw financiële rentabiliteit verhogen en die op een aanvaardbaar niveau houden voor Optiwatt.